Customer Service Hotline: (632) 8816-1183 | Contact Us

HEALTH ADVISORY

Iwasang lumabas kung hindi naman kinakailangan. Tayo ay mag tulungan upang maiwasan ang pag kalat ng virus.

Credit: Department of Health (Philippines)